Blog

Waarom…

Posted by:

Organisaties verliezen vaak het “waarom*” van hun organisatie uit het oog. Denk bijvoorbeeld aan de verzekeraars, velen zijn ooit begonnen als een groep boeren die voor elkaar instaan bij brand of andere rampspoed. De mensen kenden elkaar, zagen elkaar regelmatig en spraken elkaar aan op risicovol gedrag, logisch want dit risico werd ook een risico voor zichzelf! Er was dus een hele duidelijke verbinding en een hele duidelijke “waarom”.

Nu zijn verzekeraars hun “waarom” uit het oog verloren en is alleen nog maar het “hoe” en “wat” overgebleven. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor verzekeraars, maar voor bijna alle organisaties. Denk aan gemeenten die te vaak vergeten dat ze er voor de burgers zijn of servicebalies binnen warenhuizen of de callcenters van grote organisaties…

Ik ben ervan overtuigd als organisaties terug gaan naar hun “waarom” en opnieuw de verbinding zoeken met hun medewerkers, klanten, burgers, patiënten, leden, partners en toezichthouders er betere en succesvollere producten, diensten en beleid gemaakt kunnen worden…

*Zie video Simon Sinek en zijn website

0


About the Author:

Jasper-Pieter is de oprichter van BeLoyal en heeft als doel het inspireren van organisaties om verbinding te maken met hun stakeholders, zodat deze in staat zijn de beste diensten en producten te leveren voor nu en in de toekomst.

Add a Comment