Coöperatieve Concept- en Beleidsontwikkeling

Coöperatieve conceptontwikkeling (CCO) en coöperatieve beleidsontwikkeling (CBO) zijn twee verschillende begrippen voor een vrijwel identieke aanpak, alleen zal bij coöperatieve conceptontwikkeling het eindresultaat een product of dienst zijn welke optimaal aansluit bij de behoeften van de klant of burger. Bij coöperatieve beleidsontwikkeling zal het eindresultaat een beleidsvoorstel zijn dat kan rekenen op een breed draagvlak bij de burgers en ondernemers.

Huidige aanpak

De huidige aanpak zal steeds vaker de beleidsmakers tegenover de mondiger wordende groepen burgers en ondernemers plaatsen, in plaats van ernaast. De huidige aanpak van beleidsontwikkeling creëert steeds vaker zijn eigen tegenstand.

De groep tegenstanders is vaak slechts een fractie van de totale groep. Deze fractie weet in het algemeen wel hun eigen belangen in eisen en aanpassingen om te zetten, de grote groep die met het beleid eens is of die het niet uitmaakt, hoor je nauwelijks.

Huidige aanpakHuidige aanpak

Hierdoor zijn zowel burgers als beleidsmakers teleurgesteld over het eindresultaat. Tevens zijn er extra inspanningen, want

  • de weerstand moet gemanaged worden
  • het plan moet aangepast worden
  • het vertrouwen moet hersteld worden
  • de dialoog wordt moeilijker

Coöperatieve beleidsvorming

Coöperatieve beleidsontwikkeling gaat verder dan participatie (zie hierboven) als een processtap. Bij coöperatieve beleidsvorming worden de stakeholders (burgers, ondernemers, beleidsmakers enz.) van begin tot het eind actief betrokken.

Er wordt gekeken naar de contextbelangen en argumenten van de verschillende groepen. Dit leidt tot onderling begrip van elkaars situatie. Om daarna te komen tot een gemeenschappelijk en breed gedragen voorstel. Deze aanpak garandeert dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis in samenleving en van het netwerk van de deelnemers.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een snellere besluitvorming en realisatie. Tevens zal dit leiden tot:

  • het creëren van voorstanders
  • het vergroten van onderling begrip en vertrouwen
  • het optimaal inzetten van alle beschikbare kennis
  • een breed draagvlak
En niet te vergeten: meer plezier en positieve energie tijdens het samenwerken!
Huidige aanpakHuidige aanpak

Coöperatieve conceptontwikkeling

Bij coöperatieve conceptontwikkeling is het eindresultaat een product of dienst welke optimaal aansluit bij de behoeften van de klant of burger. Ook hier zal de focus zijn om alle belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en dus ook de case “rijsteters” (zie rechter kolom).

Terug

Naar boven